Algemeen

Bestuur en commissies. Een overzicht van de betrokken bestuurs- en commissieleden kunt u via de button Bestuur opvragen.

Huishoudelijk reglement. Naast de wettelijk vastgestelde splitsingsakte, is het huishoudelijk reglement het tweede belangrijke document binnen de vereniging, waar u zich aan dient te houden.

Splitsingsacte. Wettelijke splitsingsacte

Parkeervergunning. Aanvragen tijdelijke parkeervergunning

Privacy Policy Privacyverklaring VVE Statendam

Vlaggenmast. Sinds mei 1999 staat er op de Statendam een vlaggenmast. De vlag hangt permanent uit tenzij het te hard waait of reglementen anderszins vereisen.

Verbouwing/Verhuizing. Belangrijke aandachtspunten bij verbouwing of verhuizing

Volgens Bartje[n]s. Informatie over het administratiekantoor Volgens Bartje[n]s en wat zij voor de vereniging doen, kunt u terugvinden via de button Volgens Bartjens.