Bestuur en commissies

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

 • Rob Janssen (bestuurslid en voorzitter onderhoudscommissie).
  Huisnummer: 42
  Telefoon: 06 51 580 586
  E-mail: ohc@vvestatendam.nl
 • Hans Knape,                                                                                                Huisnummer 124
  E-mail: az@vvestatendam.nl
 • Christa Damas,                                                                                                            Huisnummer                                                                                                             E-mail secretaris@vvestatendam.nl

Vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u deze schriftelijk indienen via brievenbus nummer 18 of via email voorzitter@vvestatendam.nl. Voor dringende zaken kunt u ook direct contact opnemen met één van de bestuursleden.

Commissies

 • Kascommissie, deze wordt jaarlijks benoemd door de ALV en heeft een controlerende functie binnen de vereniging. Zij stelt jaarlijks de begroting vast en controleert de boekhouding van het administratiekantoor.
 • Onderhoudscommissie, deze bewaakt de kwaliteit van het gebouw, coordineert het onderhoud en handelt technische klachten af.

Betrokkenheid en Interesse

Betrokkenheid van eigenaren bij het reilen en zeilen van de vereniging  is zeer belangrijk. Dat kan door deelname aan het bestuur of commissies of door medewerking en levering van kennis.

Heeft u interesse om voor kortere of langere tijd actief te participeren in het bestuur of een van de commissies van de VVE, of heeft u een andere initiatief?  Laat het ons weten via secretaris@vvestatendam.nl of op een van de bewonersspreekuren