Gebruikers verklaring

Wij hebben uw hulp nodig om het gebruikersbestand up to date te houden. Op het moment dat er nieuwe gebruikers (incl. huurders) zijn van uw appartement of parkeerplaats verzoeken we u om de betreffende Gebruikersverklaring in te vullen en deze gescand aan het bestuur te mailen via voorzitter@vvestatendam.nl of in de brievenbus van nummer 18 te posten.

Gebruikers verklaring parkeerplaats

Gebruikers verklaring appartement