Parkeervergunning

Aanvragen tijdelijke parkeervergunning

1. Log in op Mijn Loket van de gemeente Rotterdam, via www.rotterdam.nl/parkerenonline. Hiervoor is voor een bewoner een DigiD-code nodig. Een DigiD is aan te vragen bij https://www.digid.nl.

2. ga naar “parkeerproduct aanvragen”

3. selecteer “tijdelijke parkeervergunning bewoners.”

4. selecteer “U wilt gebruik maken van een bijbehorende garage/parkeerterrein, maar deze is vol.”.

5. Controleer en vul de gevraagde gegevens aan en klik op “volgende stap”. U ziet rechts in het kader dat voor de Statendam geen extra documentatie nodig is. klik nog een keer op “volgende stap”

6. Zodra deze stappen zijn doorlopen wordt de aanvraag bevestigd.

Een tijdelijke parkeervergunning kan online vanaf 4 weken voor de einddatum verlengd worden. U kunt ook andere gegevens wijzigen via Mijn Loket, zoals uw kenteken of uw bankrekeningnummer.

Verlengen tijdelijke parkeervergunning

1. Log in op Mijn Loket van de gemeente Rotterdam, via www.rotterdam.nl/parkerenonline. Hiervoor is voor een bewoner een DigiD-code nodig. Een DigiD is aan te vragen bij https://www.digid.nl.

2. Gegevens van uw lopende parkeerprodukten zijn zichtbaar via het menu : Produkten inzien/wijzigen.

3. Ga naar “Wijzigen/details” van uw tijdelijke parkeervergunning.

4. Een maand voor het aflopen van uw tijdelijke parkeervergunning is een knop Verlengen zichtbaar.

5. Klik op de knop “Verlengen” en doorloop een aantal stappen. Als u gevraagd wordt om bewijsstukken kan deze stap worden overgeslagen door tweemaal te klikken op “Volgende stap”.

6. Zodra deze stappen zijn doorlopen wordt de aanvraag bevestigd.

7. Zodra de gemeente Rotterdam de aanvraag goedkeurt, is een tijdelijke vergunning verlengd met 12 maanden. De aanvrager ontvangt hierover een brief. De huidige parkeerpas kan behouden worden. Zolang de aanvrager geeen bevestiging heeft ontvangen is de tijdelijke vergunning nog niet verlengd. U kunt deze brief ook inzien op Mijn Loket.

Een tijdelijke parkeervergunning kan online vanaf 4 weken voor de einddatum verlengd worden. U kunt ook andere gegevens wijzigen via Mijn Loket, zoals uw kenteken of uw bankrekeningnummer.

Geen internet ?

Indien de aanvrager niet beschikt over internet kan zijn/haar tijdelijke parkeervergunning met een aanvraagformulier worden verlengd. Dit formulier is te downloaden van de website (www.rotterdam.nl/parkeren) of op te vragen bij 14010. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een verwerkingstijd. Aanbevolen wordt om ruim van tevoren (bij voorkeur direct aan het begin van de maand voordat deze afloopt) het formulier op te sturen naar het adres dat vermeld is op het formulier.