Privacy Policy

Privacyverklaring VVE Statendam

Identiteit

VVE Statendam
Eric Kropstraat 18
3071 AE Rotterdam

Doeleinden persoonsgegevens

Met het verzamelen van persoonsgegevens heeft VVE Statendam de volgende doeleinden:

  1. Communicatie met bewoners en gebruikers over het beheer van het gebouw, zomede de gemeenschappelijke gedeelten/zaken en overige VVE Statendam aangelegenheden (vergaderingen, bijeenkomsten etc.).
  2. Bezoekers van onze website kunnen contact met ons opnemen via email aan secretaris@vvestatendam.nl. Wij gebruiken deze gegevens om contact te leggen, een afspraak te maken of vragen te beantwoorden.
  3. Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief aan onze bewoners. Bewoners kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden via email aan secretaris@vvestatendam.nl.

Duur van opslag

VVE Statendam bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn geregistreerd. De nieuwsbrief heeft een duidelijke faciliteit waarmee u zich kunt afmelden.

Recht van inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens die bij VVE Statendam vastgelegd zijn. U kunt een verzoek hiervoor indienen via secretaris@statendam.nl.

Klachten

Heeft u een klacht over het verzamelen van uw persoonsgegevens door VVE Statendam? Dien uw klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
en stuur een e-mail naar het bestuur secretaris@vvestatendam.nl