Splitsingsakte

Bekijk hier de volledige Splitsingsakte

Interpretatie  artikel 9 lid 1B  i.c.m.  artikel 10  Splitsingsakte

Het appartement heeft de volgende installaties:

  1. Elektrische installatie
  2. Waterinstallatie
  3. Afvoersysteem binnenriolering
  4. Verwarmingsinstallatie
  5. Mechanische ventilatie
  6. Videofoon installatie

1. Elektrische installatie
Reparatie aan groepenkast, bedrading, schakelmateriaal, wandcontactdozen e.d. is voor rekening bewoner / eigenaar.

2. Waterinstallatie
Opheffen lekkage aan leidingwerk in vloeren en wanden is voor rekening Vve, tenzij lekkage is ontstaan door boor- of andere (ver)bouwactiviteiten.
Lekkage c.q. vervanging van kranen e.d. is voor rekening bewoner / eigenaar. Lees het onderhoudsadvies voor de afsluiters in uw meterkast.

3. Afvoersysteem binnenriolering
Ontstoppingen van de gehele binneninstallatie van het appartement tot aan de standleiding in de leidingkoker is voor rekening bewoner / eigenaar. Ontstopping van de standleiding en het liggende deel in garage en kruipkelder is voor rekening van de VVE.

4. Verwarmingsinstallatie
Het dagelijks onderhoud aan de radiator(kraan) is voor rekening bewoner / eigenaar. Voorkom dat het pennetje t.p.v. de kraan vast komt te zitten, omdat de kraan langdurig in één stand staat. Indien een probleem met de verwarming is ontstaan niet door een vastzittend pennetje, dan eerst de Onderhoudscommissie raadplegen alvorens tot reparatie over te gaan. Lekkage aan leidingwerk is voor rekening Vve, tenzij door bewoner / eigenaar zelf of door een niet erkende installateur “gesleuteld” is. Vervanging kranen en radiatoren aan het einde technische levensduur is voor rekening Vve. De verwachte technische levensduur is circa 40 jaar.

5. Mechanische ventilatie
Onderhoud motor unit, afzuigventielen is voor rekening bewoner / eigenaar. Vervanging van de motor unit aan het einde technische levensduur is voor rekening Vve. De verwachte technische levensduur is circa 20 jaar. Een en ander sterk afhankelijk van gepleegd onderhoud en bewonersgedrag.
Ter voorkoming uitblijven onderhoud door bewoner / eigenaar regelt de Vve eenmaal per drie jaar onderhoud. Indien onderhoud niet of onvoldoende plaatsvindt, zou namelijk vroegtijdige vervanging motor unit het gevolg kunnen zijn, naast klachten als onbalans waaier, herrie, terugloop afzuigcapaciteit. Mocht de collectieve onderhoudsbeurt van eenmaal per drie jaar voor de bewoner / eigenaar onvoldoende zijn, dan kan de bewoner / eigenaar besluiten extra beurt(en) te laten uitvoeren voor eigen rekening.

Eind 2016 zijn op kosten van VVE de mechanische ventilatoren vervangen.

6. Videofoon installatie
Reparatie videofoon installatie is voor rekening Vve, tenzij bewoner / eigenaar het toestel onjuist heeft gebruikt. Vanwege de doorverbindingen van de bekabeling is het niet toegestaan het toestel in zijn geheel af te koppelen.