Verbouwing/Verhuizing

Waar  dient  u  rekening  mee  te  houden  bij  verbouwing/verhuizing?

verbouwing algemeen:

  • Voor ingrijpende verbouwingen zult u veelal een aannemer inschakelen. De gehele verbouwing en zijn werkwijze moeten goedgekeurd worden door de leden van de Vve Statendam. Dit kan invloed hebben op zijn prijsaanbieding. Dus overleg vroegtijdig met het bestuur!
  • Wanneer wijzigingen worden voorgesteld aan wand- en vloerconstructies is een onderbouwing (berekening) noodzakelijk van een constructeur. In dergelijke gevallen dient veelal ook een vergunning aangevraagd te worden bij Gemeente.
  • Wanneer zowel de Vve, als Gemeente haar goedkeuring heeft gegeven, mag de verbouwing plaatsvinden.
   • Denk aan alle administratieve handelingen en bepalingen van de Gemeente Rotterdam.
  • Men dient zich strikt te houden aan de werktijden genoemd in het Huishoudelijk Reglement (zie artikel 6 lid 1).
  • Houd zoveel mogelijk rekening met uw omwonenden als er werkzaamheden plaatsvinden, die veel geluidsoverlast veroorzaken en informeer hen tijdig;
 • Mocht uw verbouwing plaatsvinden rond de leidingschacht, (toilet en/of badkamer) (bijv. nieuw wandtegelwerk), dan informeert u vooraf het bestuur. Dit in verband met werkzaamheden uit te voeren aan het leidingwerk in de schacht achter het toilet door de Vve;
 • Tevens is het aan te bevelen bij een ingrijpende verbouwing foto’s te maken van de toestand van appartement  en aangrenzende appartementen om de beginsituatie vast te leggen. Bij eventuele schades (bv. scheuren in muren, plafonds) is dan makkelijker vast te stellen of deze een gevolg zijn van de verbouwing of reeds aanwezig waren.

Verbouwen en verhuizen (organisatie, logisitiek en schoonmaken)

 • Zorg dat u of uw aannemer/verhuizer alle algemene ruimten voldoende beschermt tegen beschadigingen vanwege transporten, afvoer afkomende materialen. Voor alle schaden bent u verantwoordelijk en aansprakelijk.
  • Maak gebruik van de houten beschermpanelen voor bescherming van de liftwanden
  • Denk aan bescherming van de vloerbedekking op de binnengalerijen, de houten kozijnen en deuren. Met name de liftcabine dient doelmatig beschermd te worden om krassen en deuken te voorkomen.
  • Transporten over de daken zijn niet toegestaan.
  • Het houten vlonder is niet berekend op zware transporten;
 • De sleutel van het verhuispaaltje in het trottoir is te lenen bij het bestuur. Maak dit op tijd kenbaar bij het bestuur.
 • Zorg dat u uw direct omwonenden op de hoogte stelt van uw activiteiten;
 • Heeft u de lift voor langere tijd nodig voor transporten, maak dit vroegtijdig kenbaar door een berichtje op te hangen;
 • Het afkomend materiaal dient dezelfde dag afgevoerd te worden door u of uw aannemer. Het is niet toegestaan om afkomend materiaal in de containerruimte te dumpen of tijdelijk te parkeren op uw parkeerplaats. Maakt u gebruik van een (eigen) afvalcontainer op straat, dan wordt hij voor het weekend afgevoerd, tenzij het een gesloten container betreft;
 • Zorg dat na elke werkdag de algemene ruimten schoon zijn. Als u in gebreke blijft, worden de schoonmaakkosten bij u in rekening gebracht.

 De VVE Statendam rekent op uw medewerking !