Volgens Bartje[n]s

 • Volgens Bartje[n]s
  Bezoekadres: van der Takstraat 17
  Postadres: Postbus 24062
  Postcode: 3007 DB
  Plaats: Rotterdam
  Telefoon: 010-4330177
  Telefax: 010-4140684

          https://www.volgensbartjens.nl/

 • Contactpersoon is de heer W.M. de Jong.

Volgens Bartje[n]s verzorgt voor de Vereniging de administratie. Hieronder wordt verstaan:

 • Het administreren van de bankrekening(en) van de vereniging.
 • Het controleren, administreren en betalen van ontvangen rekeningen.
 • Het incasseren en administreren van de vastgestelde bijdrage, het bewaken van de openstaande saldi en de hierbij behorende correspondentie en procedures.
 • Het maandelijks verantwoorden van de administratie aan de kascommissie.
 • Het opstellen van de begroting en jaarstukken.
 • Het vervaardigen van de uitnodigingen, volmachten, agenda en jaarstukken alsmede afschriften van de eventuele contracten en onderhoudsoffertes voor de algemene ledenvergadering.
 • Het opmaken en verzenden van de notulen van de algemene ledenvergadering binnen 15 dagen na de vergadering.
 • Het opmaken van de afrekeningen van de servicekosten.
 • Het afhandelen van eventuele schades met de verzekeringsmaatschappijen en betrokken instanties.
 • Het geven van juridische adviezen.
 • Het aan nieuwe leden verstrekken van alle relevante informatie over de vereniging en derden informeren over de aan- en verkoop alsmede het administreren van de mutatie.

Voor administratieve vragen over de vereniging, kunt u contact opnemen met