Onderhoud

Het onderhoud binnen de vereniging kan in hoofdlijnen gescheiden worden in contract onderhoud, planmatig onderhoud en klachtenonderhoud.

 Onder het contract onderhoud wordt verstaan het onderhoud dat volgens afspraak en met een bepaalde regelmaat plaatsvindt. Kijk op de pagina contract onderhoud om te zien met welke bedrijven er op dit moment een contract is afgesloten hiervoor.

Onder Planmatig onderhoud wordt verstaan, dat onderhoud wat vanuit een planning wordt uitgevoerd. Kijk op de pagina planmatig onderhoud voor meer informatie.

Vervolgens vindt u nog een pagina met klachtenonderhoud. Hieronder wordt verstaan, dat onderhoud wat zich dagelijks en veelal onverwachts voordoet.

Tenslotte, vindt u een pagina met tips om wateroverlast te voorkomen