FAQ

Frequently Asked Questions & Answers

Ik wil een andere naam op mijn naambordje bij de bel; hoe regel ik dit? >>> Richt een verzoek aan de Vve met de nieuwe na(a)m(en) en het nieuwe plaatje wordt voor u besteld (eigen kosten, tenzij u de nieuwe eigenaar bent),

Hoe wijzig ik het ja-nee of nee-nee bordje onder mijn brievenbus? >>> Druk vanuit uw eigen postbox met bijv. een opengevouwen paperclip door het gaatje het bordje buiten eruit en plaats het nieuwe bordje,

Mijn kelderlamp is stuk. Waar kan ik die verkrijgen? >>> In de kelderboxen zit een lagere voltage. U heeft een gloeilamp nodig van 42 Volt (25 Watt). Deze is tegen kostprijs te verkrijgen bij het bestuur,

Hoe los ik het probleem met mijn videofoon op? >>> Controleer eerst of het rode controlelampje brandt. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing Andere oorzaken melden bij het bestuur,

Mag ik een schotelantenne plaatsen? >>> In het Huishoudelijk Reglement is verwoord dat onder bepaalde voorwaarden een schotelantenne is toegestaan. Kort gezegd, hij mag niet tegen de gevel, niet in het uitstekende gedeelte van het balkon, niet op het dak, maar uitsluitend op het overdekte deel van het balkon (veranda) uit het zicht,

Wat doe ik met afgedankte spullen? >>> Bel 14010 en maak een afspraak voor grof vuil. Computers, televisies e.d. naar het milieupark brengen. Onze containers zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk afval, papier/karton en glas,

Storingen & Onderhoud

 • De lift staat stil?
  • >>> Bel het liftonderhoudsbedrijf en meld een storing. Bent u in de lift en de cabine komt stil te staan, raak niet in paniek en druk 10 seconden op de alarmknop. Na enige seconden krijgt u verbinding met het liftonderhoudsbedrijf. Het geluid van het alarm is aanzienlijk!,
 • Mijn radiator wordt niet warm?
  • >>> Tik voorzichtig met een hamer enige tijd op de metalen verbindingsring bij de thermosstaatkraan. Grote kans dat het inwendige pennetje loskomt.   Oorzaak : verkalking rond het pennetje. Voorkom dit probleem door het gehele jaar door de kraan regelmatig open en dicht te draaien,
 • Ik heb een elektrastoring, wie moet ik inschakelen?
  • >>> Controleer eerst of de aardlekschakelaar is geactiveerd. Zo niet, schakel alle groepen uit, schakel de aardlekschakelaar in en vervolgens groep voor groep. Klapt de aardlekschakelaar bij een bepaalde groep eruit dan weet u waar de kortsluiting plaatsvindt. Controleer bij die groep welke apparatuur mogelijk de kortsluiting veroorzaakt. Zonodig een elektricien inschakelen (eigen kosten),
 • Hoe komt condens tussen de isolerende beglazing?
  • >>> Door veroudering, oxidatie van het frame kan buitenlucht toetreden tussen de twee glasplaten, zodat condens gaat optreden. De beglazing moet vernieuwd worden. Melden bij het bestuur,
 • Hoe onderhoud ik de kitvoegen van aanrechtblad, vloertegelwerk, douchebak of badkuip?
  • >>> Droog in ieder geval de kitvoeg na afloop af. Dit voorkomt schimmelvorming. Reinig de kitvoegen ook regelmatig met een niet- agressief schoonmaakmiddel. Is de kitvoeg onthecht, dan dient u de kitvoeg zo snel mogelijk te (laten) vervangen. Het water kan immers onbelemmerd de constructie binnenstromen (eigen kosten),
 • Mijn kraan geeft een onregelmatige waterstraal?
  • >>> Controleer de zgn. perlator (het zeefje aan het uiteinde van de kraan) of deze niet verkalkt is (eigen kosten),
 • Hoe verklein ik de kans op legionella vorming?
  • >>> Legionella ontwikkelt zich in het waterleidingwerk bij stilstaand water, bij bepaalde temperaturen. Heeft u langere tijd geen gebruik gemaakt van een kraan, dan is er kans dat er legionella groei heeft plaatsgevonden. Spoel het leidingwerk geruime tijd door! Voorkom nevel wanneer het de douchekraan betreft. Plaats in dat geval bijv. een washandje over de douchekop,

Riool, Leidingen en Lekkage

 • Mijn afvoer is verstopt; wie kan ik bellen?
  • >>> Bel het ontstoppingsbedrijf . Voor het telefoonnummer zie website of de informatie in de vitrinekastjes (in servicekosten),
 • Wat mag ik niet doorspoelen in het riool?
  • >>> Het riool is niet bedoeld voor het doorspoelen van bijv. vaste stoffen (zoals maandverband, toiletverfrisser, etensresten), vetten (zoals jus, frituurvet), oliën, verfresten, terpentine e.d.
 • Hoe houd ik de afsluiters in de meterkast gangbaar?
  • >>> Gebruik bijv. WD 40 voor het smeren van de spindel van de kraan. Draai de spindel een paar keer open en dicht zodat de WD 40 zich verspreidt langs de spindel. Wees beducht op het ontstaan van lekkage enkele dagen na het onderhoud. Zonodig de moer bij de spindel aandraaien,
 • Een afsluiter in de meterkast lekt; wat moet ik doen?
  • >>> Benader direct het bestuur van de Vve en voorkom dat water de ondergelegen meterkast binnen kan stromen. Wees in het bijzonder alert wanneer u aan een verkalkte afsluiter hebt gedraaid voor onderhoud of vanwege afwezigheid. De kans op lekkage is dan aanwezig (zie ook bovenstaande alinea)

Sleutels en Sloten

 • Wat moet ik doen als ik mijn sleutels vergeten ben en binnen in het appartement liggen?
  • >>> Bel een slotenmaker (eigen kosten),
 • Ik ben mijn sleutels verloren; wat nu?
  • >>> Laat slotenmaker nieuwe cilinder(s) plaatsen (eigen kosten),
 • Ik ben mijn postboxsleutels kwijt; wat nu?
  • >>> Informeer bij Vve voor nieuwe sleutels of nieuw slot (eigen kosten),
 • Mag er een ander slot geplaatst worden op de meterkastdeur?
  • >>> Nee, uitsluitend een zgn. ENECO slot te verkrijgen bij de Vve (eigen kosten),
 • Hoe onderhoud ik de sloten van mijn eigen voordeur en schuifpui?
  • >>> Gebruik 1x per kwartaal bijv. WD 40 om de sloten te smeren. Nooit oliën of vetten gebruiken,

Parkeren & Parkeergarage

 • Waar bewaar ik mijn zender voor bediening garagedeur?
  • >>> Wij adviseren u met klem om de zender in ieder geval niet in de auto achter te laten. Dit in verband met eventuele inbraak,
 • Wat mag ik parkeren op mijn parkeerplaats?
  • >>> In het Huishoudelijk Reglement hebben wij met elkaar afgesproken dat er uitsluitend motorvoertuigen geparkeerd mogen worden. Dus geen andere goederen dan auto’s, motoren, scooters, e-bikes,

Verbouwen

 • Mag ik mijn appartement verbouwen?
  • >>> Er zijn ingrijpende en minder ingrijpende verbouwingen. Overleg te allen tijde tijdig met het bestuur van de Vve over uw plannen,
 • Mag ik boren in de betonconstructie?
  • >>> U mag niet boren in de betonvloeren en betonplafonds. De kans namelijk dat u leidingwerk raakt is levensgroot! Bij boren in wanden let op de mogelijk van aanwezigheid van elektrawerk.
 • Mag ik harde vloerbedekking in mijn appartement aanbrengen?
  • >>> Volgens de Splitsingsacte en het Huishoudelijk Reglement is dit niet toegestaan, tenzij aan scherpe isolatie eisen wordt voldaan. Veel hangt ook af van uw woongedrag. Lees de voorwaarden,

(Mechanische) Ventilatie

 • In de keuken zitten in het plafond twee afzuigventielen, mag ik daar een afzuigkap op aansluiten?
  • >>> Op een van de twee mag een afzuigkap ZONDER motor worden aangesloten. De motor zit immers al elders in het appartement,
 • Hoe vaak moet ik de ventilatiebox (laten) reinigen?
  • >>> Vanuit de Vve is geregeld dat reiniging en controle een keer per drie jaar wordt uitgevoerd. Afhankelijk van uw kookgedrag zou dat zomaar een keer per jaar kunnen zijn, (1x per 3 jaar via servicekosten; anders eigen kosten) ,
 • Hoe gebruik ik de 3-standenschakelaar?
  • >>> Op die momenten wanneer veel vocht wordt geproduceerd zoals bij koken en douchen dient de schakelaar in de hoogste stand (3) te staan. Bij veel vochtproductie en onjuist gebruik van de 3-standenschakelaar kan schimmel ontstaan.     Zorg altijd dat u voldoende ventileert door ramen open te zetten (ook in de winter) om overtollig vocht kwijt te raken,
 • Hoe reinig ik mijn ventilatieroosters?
  • >>> Voorkom dat de schuiven vast gaan zitten en stofzuig de roosters regelmatig. Gebruik nooit olie of iets dergelijks om de schuiven beter te laten lopen. Stof zal zich hechten aan de olie en de schuiven gaan muurvast zitten,