Klachtenonderhoud

Onder Klachtenonderhoud wordt verstaan, dat onderhoud wat zich dagelijks en veelal onverwachts voordoet.
Een aantal klachten kunt u voorleggen aan de VVE Statendam, echter een ander deel dient u zelf te (of te laten) verhelpen.

In grove lijnen komt het hierop neer dat de buitenzijde en algemene ruimten voor de VVE Statendam zijn en de binnenzijde van het appartement voor de eigenaar zelf.

Lees hier meer over in de Splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement.

De procedure voor afhandeling (technische) klachten:

Niet urgente klachten
Schriftelijk in brievenbus van de VVE op huisnummer 18
of naar ons e-mailadres: voorzitter@vvestatendam.nl

Urgente technische klachten. Bij de bestuursleden

Zie contactgegevens contractanten voor welk onderhoud of storing, welke contractant ingeschakeld kan worden.

Om een aantal klachten te voorkomen raden wij aan de aanbevelingen en tips te lezen.