Planmatig onderhoud

Onder Planmatig onderhoud wordt verstaan, dat onderhoud wat vanuit een planning wordt uitgevoerd.
Dit kunnen zaken zijn die genoemd worden in het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP), maar ook zaken die gedurende een bepaalde periode opdoemen en een grootscheepse aanpak vereisen.
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het planmatig onderhoud ter goedkeuring aangeboden bij de leden.

Voorbeelden van planmatig onderhoud zijn:

  • Buitenschilderwerk
  • Dakdekkerswerk
  • Binnen schilderwerk algemene ruimten
  • Vloerbedekking algemene ruimten
  • Liftrenovatie
  • Verlichting
  • Bestrating garage